(English below)


Art Journaling med

Vicky Papaioannou

Kurs Vicky Papaioannou

8-9 sept kommer Vicky till CiLi in Papers för att hålla kurser i Art Journaling.

Lördag

kl. 9-12 Art Journaling Vintage Style 995:-
kl. 14-17 Art Journaling Colorful and Happy 995:-
Söndag
kl. 9-12 Art Journaling Vintage Style 995:-
kl. 14-17 Art Journaling Colorful and Happy 995:-

Vicky P

Vicky är en känd YouTuber som numera jobbar heltid
som oberoende designer och mixmedia-artist.
https://www.youtube.com/user/vickypgr

Exakt innehåll presenteras längre fram
så att vi kan använda oss av höstens nyheter i kurserna.
Alla kurser hålls på engelska och det finns svenskspråkiga assistenter som hjälper till under tiden.
Kurskitets värde är minst 900:- (det är samma kurser lördag och söndag).
Anmälan skickas till: kurs@ciliinpapers.se din plats är garanterad först efter betalning
som skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter bekräfteslsemail.
Anmälan är bindande (kan överlåtas till annan person).


 

Art Journaling with
Vicky Papaioannou

Art Journaling Class Vicky

On the 8th-9th September Vicky will be holding Art Journaling classes at CiLi in Papers.

Saturday 8th
9-12 Art Journaling Vintage Style 995:-
14-17 Art Journaling Colorful and Happy 995:-
Sunday 9th
9-12 Art Journaling Vintage Style 995:-
14-17 Art Journaling Colorful and Happy 995:-

Vicky P

Vicky is a well known You Tuber that works full time
as an independent designer and Mixed Media artist.
https://www.youtube.com/user/vickypgr

More info about the classes will be announced later on since
we would like to include the latest news from the summer releases.
All classes will be held in English and there will be Swedish speaking assistants too.
Class kit is worth at least 900 SEK (classes are the same in Saturday and Sunday).
For registration send e-mail to kurs@ciliinpapers.se
Your seat will be guaranteed after payment and we want your payment
no later then 14 days from your confirmation e-mail.
Registration is binding (can be transferred to another person).